OPROGRAMOWANIE

Specjalizujemy się w realizacji oprogramowania służącego do akwizycji i obróbki danych pomiarowych, wykonujemy również niewielkie urządzenia pomiarowe według specyfikacji klienta.
W naszej firmie powstały między innymi: miernik stężenia ozonu, układ do wyznaczania charakterystyki sprężyn, pomiar sił oddziaływania pojazdu na tor przy przejeździe przez łuk 150m.
Pracą zrealizowaną przy współpracy z warszawskim Instytutem Kolejnictwa był układ do pomiaru sił pionowych i poprzecznych na styku koło – szyna.

PROGRAM SOWagon

Program SOWagon przeznaczony jest do wykonywania obliczeń zgodnie z kartą „UIC 518” wydanie 4 z września 2009 oraz normy PL-EN 14363:2005. W ostatniej wersji uwzględniono nowy sposób oceny stanu toru zawarty w dokumenie ERA „RUNNING DYNAMICS APPLICATION OF EN 14363:2005 – MODIFICATIONS AND CLARIFICATIONS ” oznaczony jako: „ERA/TD/2012-17/INT”.

Program zbudowany jest z funkcjonalnych modułów, dostępnych jako zakładki w oknie głównym. Użytkownik pracuje sekwencyjnie przechodząc przez kolejne zakładki (moduły) i wykonuje ciąg operacji obejmujących całość obliczeń od wczytania danych wejściowych do końcowej prezentacji graficznej.

Program jest elastyczny, co umożliwia tworzenie projektów obliczeniowych dla dowolnego pojazdu, w tym dla pojazdów wieloczłonowych. Program pozwala deklarować dowolną liczbę sygnałów w dowolnym zestawieniu np. siły H i siły QY łącznie. Przy tworzeniu nowych projektów użytkownik może wykorzystać elementy projektów wcześniejszych, w tym szablony sprawozdań, wykresów, konfigurację kanałów pomiarowych.

Końcowe sprawozdanie może być przetłumaczone na dowolny język europejski i jest zapisywane w formacie PDF. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych nagłówków (stopek) pojawiających się na stronach sprawozdania. Oprócz stron zawierających wykresy statystyk program umożliwia tworzenie tabel wynikowych będących podsumowaniem wykonanych analiz statystycznych.

Program SOWagon przeznaczony jest do pracy w środowisku Windows. Wymagany jest system operacyjny Windows XP, Windows 7,8 lub 10. Wymagania związane z pamięcią zależą praktycznie tylko od wielkości plików danych.

PROGRAM KomPas

Program KomPas umożliwia wyznaczenie współczynników komfortu poprzez analizę sygnałów pomiarowych uzyskanych w czasie badań pojazdów szynowych według normy EN 12299 (wyd. kwiecień 2009).

Program umożliwia wyznaczenie następujących współczynników komfortu:
1 – NMV komfort uproszczony
2 – NVA, NVD komfort pełny
3 – PCT komfort na krzywych przejściowych
4 – PDE komfort w wybranych chwilach czasowych (zdarzeniach)

Dla każdego typu obliczeń program KomPas automatycznie generuje załączniki do sprawozdania, które zawierają wymagany zestaw wykresów statystyk sygnałów. Nagłówki i stopki stron załączników generowane są na podstawie szablonu (z możliwością wstawienia logo firmy).
Dodatkowo wbudowany tłumacz ułatwia przetłumaczenie sprawozdania na dowolny język europejski.

Zamknij menu